2013 - 2014 Officers
 
 
President - Sebastian Hymson
 
Vice President - Kenna Kuehn
 
Recording Secretary - Steve Lo 
 
Corresponding Secretary - Casey Kirwan
 
Treasurer - Zenas Zhuang